יום שישי, 11 ביולי 2014

עדי ינקילביץ שנכשל במסגרת ייצוג הלקוח שלו בתביעת לשון הרע...


 בתיק ת"א (מחוזי ת"א) 2487/04 הוסבר שיקול הדעת הנרחב הנתון 
 לבית המשפט הנכבד והרציונל לעניין חשיבות מתן 
 התשובות לשאלונים,כפי המוסבר בספרו של כבוד הנשיא לשעבר, 
 השופט אורי גורן מהדורה  תשיעית, בע"מ 176.

"מענה לשאלונים המופנים לצדדים, הוא בבחינת כלי עזר, לשם שמירה על עיקרון השיוויון שבין הצדדים המתדיינים אליו מכוון הליך גילוי המסמכים. המענה על שאלון נועד להשיג מטרות דיוניות נוספות, שחלקן נוגע לחיסכון בזמן שיפוטי וחלקן נוגע  לקבלת נתונים שיאפשרו להוכיח את התביעה או לדחותה, כמו גם העברת נושאים לגביהם ניתן לאסוף מידע, לשם הכנת תצהירי עדות ראשית, לחידוד השאלות השנויות  במחלוקת והשגת הודיות. "


יחד עם זאת, בית משפט השלום בתל אביב מצא לנכון להעביר ביקורת בהחלטתו מיום 11.6.2014, נגד עו"ד עדי ינקילביץ שנכשל במסגרת ייצוג הלקוח שלו בתביעת לשון הרע, כאשר בית המשפט הטיל קנס בסך של 1,000 ש"ח ללא קשר לתוצאות המשפט נגד הלקוח חנן צוריאלי שיוצג על ידי עו"ד עדי ינקילביץ.


בהחלטה שניתנה על ידי כבוד השופט עודד מאור בתיק 32364-03-14 כהן נ' צוריאלי ניכר שבית משפט השלום בתל אביב העביר ביקורת על התנהלותו של עו"ד עדי ינקילביץ' והטיל קנס על הלקוח שלו חנן צוריאלי, תוך שקבע שהבקשה שהוגשה על ידי עורך דין עדי ינקילביץ' בשם הלקוח חנן צוריאלי לבית המשפט הינה בקשה לאקונית שאינה מפורטת כלל.

בית המשפט מעביר ביקורת בהחלטה, בהקשר לבקשה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ, תוך גם שנקבע שאין זה מתפקידו של בית המשפט לעשות את עבודותו של חנן צוריאלי ועו"ד עדי ינקילביץ המייצג אותו.

בית המשפט דחה את הבקשה שהגיש עו"ד עדי צוריאלי ואף חייב את לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ בהוצאות בגין עצם הגשת הבקשה.עו"ד עדי ינקילביץהחלטת בית המשפט הטילה את הקנס בסך של 1,000 ש"ח נגד חנן צוריאלי לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ, כהוצאות משפט ללא קשר לתוצאות ההליך ורק לאור הבקשה השגויה שהגיש בשמו עו"ד עדי ינקילביץ